bǎo
zhàng
1
to ensure
2
to guarantee
3
to safeguard